Rijke Oogst door opbrengstgericht werken


Is een gefundeerde aanpak om opbrengstgericht te werken. Gefundeerde aanpak wil zeggen dat de kwaliteit van het personeel,
het gedrag van leerlingen en een goede didactische aanpak voorwaardelijk zijn voor hoge opbrengsten. De aanpakken Sterk Team, Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren zijn concretiseringen van deze gefundeerde aanpak. Het schooldashboard speelt een centrale rol om de opbrengsten zichtbaar te maken.
 

Invoering

De invoering van Rijke Oogst gebeurt met behulp van het schooldashboard en loopt gelijk op met de invoering van een groepsdynamische aanpak. De scores die bij de betreffende aanpak horen worden op het dashboard ingevuld. Daardoor maakt de directeur de opbrengsten van de school zichtbaar voor het team en kan effectief de vinger aan de pols worden gehouden.

  • De kwaliteitscores van het team
  • Een implementatiescore van elke aanpak
  • Een dalende trend bij conflictpatronen