Extra aanpak moeilijke groep


De aanpak Moeilijke Groep zorgt ervoor dat een moeilijke groep binnen een half jaar weer redelijk functioneert.
Het is de enige curatieve groepsdynamische aanpak. Binnen deze aanpak wordt een verkorte vorm van
Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren ingevoerd. Voor de kinderen heet deze aanpak Topklas.
We dagen de kinderen uit om een voorbeeldklas te worden binnen de school.
 

Invoering

Voor de invoering wordt een invoeringsgroepje samengesteld. Hierin zitten de betreffende leerkrachten, de ib-er en iemand van de leiding. Belangstellende collega’s zijn eveneens welkom. Er zijn minimaal zes bijeenkomsten om bepaalde aspecten van groepsdynamisch onderwijs te kunnen invoeren.

  • Op redelijke korte termijn wordt de groep rustiger en socialer
  • Kinderen gaan taakgerichter werken
  • Storend gedrag wordt uitgedoofd